شناسنامه پریسا
 
نام پریسا
تماس با من
جنسیت زن
سن 27
درباره من بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست . ( زرتشت – یسنای 30 و 31 – بند 11 - 10 )

کشور ایران  
شهر بندرعباس

تحصیلات حقوق قضایی  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها